Mongolian English (United Kingdom)Та манай сайтруу -р орно уу. Баярлалаа!

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Харилцагчийн одоо эрхэлж байгаа бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай үндсэн хөрөнгө болон тоног төхөөрөмжийг худалдан авах, өргөтгөх, засан сайжруулах, өөрчлөн шинэчлэх зориулалттай урт хугацааны зээл юм.

Зээлийн хэмжээ Шаардагдах хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 70%-с хэтрэхгүй байх ба түүнтэй тэнцэх валют
Зээлийн хүү 2,7%-3,0%/төгрөг/
2,3%-2,6% /валют/
Зээлийн хугацаа 6-48 сар
Зээлийн шимтгэл Нэг удаа 0-1% хүртэл
Барьцаа Бизнесийн үндсэн хөрөнгө, зээлдэгчийн хувийн үл хөдлөх хөрөнгө, шинээр хөрөнгө оруулалт хийсэн үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж
Төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа: 1-6 сар
Зээлийг ажлын 1 хоногт шийдвэрлэнэ.