Mongolian English (United Kingdom)Та манай сайтруу -р орно уу. Баярлалаа!

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний хугацаа 1-ээс дээш жил байх ба нэрлэсэн ашиг/үр шим/-ийг зарлахгүй, зөвхөн хувь хүртэгчийн хүртэж болох ашиг үр шим-ийн хэмжээг тусгасан байна.

Итгэлцлийн үйлчилгээ нь:

- Итгэх
- Үнэнч байх
- Эрх тэгш, шударга байх
- Хариуцлага тооцох зэрэг үндсэн зарчмуудад үндэслэнэ.